Scoptonic LLC provides optical design, prototyping, development and manufacturing services in the field of optical imaging.

Services

Optical design

Prototyping

Development

Manufacturing

About

  • Vision

    Founded to provide high quality in optical design, fabrication and alignment of optical imaging devices.

  • Company description

    Scoptonic LLC was established in 2015 as a Polish-Swiss company located in Torun, Poland. After years of experience at EPFL (Swiss Federal Institute of Technology Lausanne, Switzerland) and NCU (Nicolaus Copernicus University Torun, Poland) with connection to local industry, Scoptonic LLC provides professional support for new ideas in optical imaging field.

  • Mission

    The customer’s need of advanced optical system design and fabrication realized with high quality and reasonable price.

Ogłoszenie o przetargu

W związku z planowanym do realizacji projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa POIR, załączamy Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Contact Us